Skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marcus Westberg 

Skogen har en oerhört viktig roll i att begränsa klimatförändringarna. För att fungera som en effektiv kolsänka behöver den totala avverkningen dock minska rejält och naturens gränser respekteras. Kalavverkning och plantering av monokulturer kan nog räknas som den största miljökatastrofen som drabbat Sverige hittills och som inneburit en kraftig minskning av arter. I själva verket innebär den gröna omställningen som förvisso är viktig för att minska fossilberoendet samtidigt att marken blir mindre grön. Ett flertal samebyar drabbas extra hårt när deras redan kraftigt exploaterade marker planeras omvandlas till industrier med vindkraft, gruvor och medföljande infrastruktur.

 

– Sveriges regering säger att det svenska skogsbruket är hållbart. Argumenten känns igen från skogsindustrins reklamkampanjer. Samtidigt visar regeringens egna expertmyndigheter att situationen för skogens biologiska mångfald är allvarlig, och förvärras, säger Robert Lindström från Naturskyddsföreningen i Skellefteå, Västerbotten.

De många hoten mot skogen

Naturskyddsföreningens arbete kring skog syftar till att bevara den biologiska mångfalden knuten till skogen, att skogsekosystemens grundläggande funktioner upprätthålls över tid och att nyttjandet av skogen sker inom naturens gränser, både i Sverige och i övriga världen.

 

– Sveriges regering säger att det svenska skogsbruket är hållbart. Argumenten känns igen från skogsindustrins reklamkampanjer. Samtidigt visar regeringens egna expertmyndigheter att situationen för skogens biologiska mångfald är allvarlig, och förvärras, säger Robert Lindström från Naturskyddsföreningen i Skellefteå, Västerbotten.

Sjumilaskogen

En film av Tor Tuorda, Lars Ture Lindholm och Thomas Öberg om den riktiga skogens väsen och dess värden för människor, djur och växter. Filmens fokuserar på Pärlälvens fjällurskogs reservat i Jokkmokks kommun, och Tjieggelvas naturreservat i Arjeplog, ett område som är cirka 30 kvadratmil stort  med både naturskog och urskog. 

 

De som vill se filmen eller skaffa visningsrätt för sällskap  kan kontakta Tor Tuorda på på t@kvikkjokk.nu.

Kalhyggen

Forskning