Klimat

Översvämningar, torka och bränder härjar allt oftare världen över. Forskningen beskriver hur människans utsläpp av växthusgaser förändrar klimatet i rask takt. Och ju mer människan påverkar klimatet desto mer ökar risken för kaskadeffekter. Hur kunde vi hamna här? EU driver intensivt frågan om omställning för att drastiskt minska länders utsläpp. Samtidigt som skog avverkas för att ge plats för ny industri och bättre teknik innebär det att skogens viktiga faktor för att binda kol förbises. Begrepp som rewilding och naturens rättigheter hörs allt oftare. Forskarna larmar om att det är bråttom för oss människor att agera för att mildra uppvärmningen. Sveriges urfolk samerna skyddar den biologiska mångfalden och därmed klimatet. Urfolks synsätt att vi bara lånar vår plats på jorden tills nästa generation tar vid, ger hopp åt unga i en tid när ekosystemen hotas i grunden.

”Väldigt mycket står på spel”

Under sommaren 2023 har i hela världen nya väderrekord slagits, med 52 graders dödlig hetta i Kina – högsta uppmätta julitemperaturen någonsin globalt – och skogsbränder, dubbelt så omfattande som det tidigare rekordet.

Klimatanalys Norr sätter fingret på viktiga frågeställningar runt industrisatsningar och uppvärmning, springer man förbi naturens egna superkrafter i jakten på mineraler och el?