Northvolt

Summering:

  • Northvolt Ett i Skellefteå tillverkar litiumjonbatterier till elbilar för försäljning i Europa. Visionen är att bygga världens grönaste batteri utan kompromisser. Men detta har inte alltid genomsyrat deras köp av metaller till batterierna. Det är en miljömässigt väl genomtänkt industrisatsning som rymmer stora problem när den sätts in i ett större sammanhang. Larm har kommit inifrån Northvolt om dålig arbetsmiljö och dumpade löner. 
  • Batterikoncernen har tagit in nästan 100 miljarder kronor i rena investeringar och genom lån. Både batterifabriker och förnybar energi kräver enorma mängder metaller, som ibland kan bli svåra att få fram. En annan stor utmaning är rekryteringen.  
  • Northvolt har ett förhållandevis lågt koldioxidavtryck och ambitiösa planer för hållbarhet men har fått kritik av miljöorganisationer och ursprungsbefolkningar.
  • Elbilsrush och kritik mot ryska metaller skyndar på nya gruvor i Sverige. Norra Norrland är nu Sveriges ekonomiska motor och orsaken är de stora industrisatsningarna och det strategiska läget med billig förnybar el. EU vill säkra egen produktion av batterimetaller. 

Tillkomst

Northvolt Ett i Skellefteå, en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar, är ett av flera stora industriprojekt med koppling till klimatomställning i Övre Norrland. 

Peter Carlsson startade bolaget, som senare fick namnet Northvolt, med finansiering från Harald Mix investmentbolag Vargas Holding (även initiativtagare till stålföretaget H2 Green Steel). Northvolt presenterades offentligt 2016 med Peter Carlsson som vd.

Northvolt Labs, utvecklingsverksamhet och testfabrik började byggas 2018 i Västerås. 

Idag har Northvolt startat produktion i stor skala i Skellefteå.

För Northvolt tog det sju månader att få det första miljötillståndet, som gjorde det möjligt att starta bygget av fabriken. 

– Det motsäger en myt som bland annat spritts av den svenska gruvindustrin under senare år, nämligen att det tar orimligt lång tid att få miljötillstånd för nya verksamheter, skrev Arne Müller i ett inlägg i Facebook-gruppen Norrlandsparadoxen som kommentar till vd Peter Carlsson Sommarprogram i P1.

I slutet av 2021 lämnade den första battericellen fabriken i Skellefteå.

Produktion finns också i Polen och Norge och ytterligare produktion planeras i Tyskland, Göteborg, Borlänge och Nordamerika. Northvolt sysselsätter idag 4,500 medarbetare från 140 länder. Storägare är Volkswagen och Goldman Sachs. Partners är förutom Volkswagen, Volvo, BMW Group, Epiroc och Scania. 

Budskapet bolaget trummat ut sedan start:

Visionen är att bygga världens grönaste batteri utan kompromisser. 

Hur har då detta genomsyrat deras köp av metaller till batterierna? När Kaliber, Sveriges Radio P1:s program för grävande journalistik, granskade Northvolts batterier så ledde spåren till en av världens giftigaste platser, Norilsk i Sibirien, och företaget Nornickel med kopplingar till några av Vladimir Putins närmaste män. Mer om det under punkterna Resursbehov och Miljöarbete här nedan. 

Larm har kommit inifrån Northvolt om dålig arbetsmiljö och dumpade löner

 Enligt byggfacken var läget på Northvolts fabriksbygge allt annat än bra

Peter Carlsson, vd Northvolt. 

Bildkälla: Northvolt

UTVECKLING

Länge hängde projektet på en skör tråd, men kombinationen av ett, i mångas ögon, trovärdigt projekt och den snabba tillväxten för batteribranschen gjorde att det lyckades. 

Vid byggstart av Northvolt Ett i Skellefteå fanns uppemot 40 miljarder kronor i tillgängligt kapital.

– Men precis här går det att se att det som, om man ser det isolerat, är en miljömässigt väl genomtänkt industrisatsning rymmer stora problem när den sätts in i ett större sammanhang. Investerarna har inte klimatomställning som sitt främsta mål. De vill ha avkastning på det kapital de satsat, möjligen kan de vara glada om det samtidigt gör nytta i klimatomställningen, skrev Arne Müller då. Men initiativtagarna har lyckats få med tillräckligt många investerare. 

Augusti 2023 hade batterijätten som helhet tagit in omkring 98 miljarder kronor både i rena investeringar och i olika låneupplägg med aktörer som bland andra Goldman Sachs, Volkswagen och de svenska AP-fonderna. Bolaget har ordrar värda över 600 miljarder kronor från bland annat BMW, Scania, Volkswagen Group och Volvo Cars. Men det kostar att växa snabbt. Förlusten före skatt växte 2022.

Hösten 2023 jobbar över 2000 medarbetare på Northvolt Ett i Skellefteå och går därmed om Boliden Minerals som största privata arbetsgivaren i kommunen. 

– Enbart denna fabrik har kapacitet att producera cirka 60 gigawattimmar i form av batterier per år, vilket motsvarar driften av en miljon normalstora elbilar varje år, säger Erika Gyllström, hållbarhetschef på Northvolt.

Rekryteringsmålet för full batteriproduktion år 2026 är 4000 anställda.

– Det finns såklart utmaningar och den största är att det behövs fler utbildningar, säger Sanna Bäckström på Northvolt till SVT, om att locka arbetskraft till Skellefteå.

Att vända blicken österut var en given strategi för teknikutveckling för Northvolt. 

– Den specialkompetens och erfarenhet som de utvecklat är mycket betydelsefull på flera olika sätt, säger Sanna Bäckström till Norran

Northvolt kommer tillsammans med Volvo Cars bygga en ny stor batterifabrik och ett gemensamt forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg.

Våren 2023 presenterade Northvolt och Scania en gemensamt utvecklad battericell för tunga elfordon, med kapacitet att driva lastbilar hela deras livslängd. Då battericellerna är tillverkade med förnybar energi i norra Sverige är koldioxidavtrycket ungefär en tredjedel jämfört med övrig industri.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, om batteriutvecklingen: 

– Det är lite av ett chickenrace mellan olika teknologier. Batterierna leder, men bränslecellerna finns där som ett alternativ. Inte minst för tunga transporter. 

Borlänge ska Northvolt bara tillverka så kallat aktivt material till batterier.  

– Vi ändrar inriktning och fokuserar tillverkningen av cylindriska battericeller till vår kommande fabrik i Tyskland, säger vd Peter Carlsson till DN.

Northvolt har tagit fram sitt första energilagringssystem (ESS) i Gdansk, Polen,  och hoppas kunna börja leverera kommersiellt under 2023.

I San Leandro, USA, utvecklar Northvolt nästa generations teknik för att driva elflyg.

Northvolt 1 i Skellefteå har inlett ett samarbete med Stora Enso för att utforska om vissa komponenter i batteritillverkningen kan göras av material från träd. Det är materialet lignin som man hoppas ska kunna ha energilagrande egenskaper.  Det skulle ha miljömässiga fördelar i att slippa grafit som råvara, och också ekonomiska fördelar.

Utveckling – Återvinning

Revolt – Europas största anläggning för batteriåtervinning byggs i anslutning till fabriken Northvolt Ett i Skellefteå.

”Ambitionen är inte utan utmaningar … men batteriåtervinning har förutsättningar att förändra batteriindustrin i grunden.” skriver Northvolt på sin webbsajt. 

– Det kommer att dröja innan en betydande del av den stigande efterfrågan på metaller kan tillgodoses genom återvinning, säger Erika Gyllström, hållbarhetschef på Northvolt. 

RESURSBEHOV 

Både batterifabriker och förnybar energi kräver enorma mängder metaller. Bara batterifabriken Northvolt i Skellefteå behöver flera procent av världsproduktionen av kobolt och grafit och ännu lite mer av all litiumproduktion.

Forskaren Simon Michaux har varnat för flaskhalsar i råvarukedjan.

Elanvändningen i Norrbotten och Västerbotten kan komma att öka från drygt 10 till nära 100 terrawattimmar. Northvolt i Skellefteå säger sig behöva 2-4 TWh per år. 

Jesper Wigardt, är kommunikationschef på Northvolt:

– På kort sikt är jag inte speciellt orolig. Men på längre sikt, givet vår expansionsplan, så kommer det att behövas fokus i politiken för att bygga ut kapacitet och göra det snabbt.

Northvolt har ingått ett strategiskt samarbete med Skellefteå Kraft gällande hållbara energilösningar.

Skellefteå Kraft har drivit frågan om att låta vattenkraften ta en större roll som ”batteri” i energisystemet.

Skellefteå Kraft kommer att vara en viktig strategisk partner i Northvolts arbete med att utveckla lösningar för energilager för till exempel vindkraft.

I dag finns det ingen fossilfri el. De undersökningar som finns för landbaserad vindkraft pekar på utsläpp på omkring tio gram koldioxid per kilowattimme, utan de investeringar i ledningar och energilagring som kan behövas. 

Arne Müller, författare till boken NORRSKEN – drömmen om den gröna industrin: 

– När det gäller batterifabrikerna finns en uppenbar risk för att … de som är snabbast kommer att kunna säkra sina råvarubehov. De som är lite långsammare riskerar att bli utan. Om man på detta lägger höga elpriser och högre räntor är risken stor att en del av de omkring 40 batterifabriker som planeras enbart i Europa inte blir av eller kraschlandar. 

Han har också sagt: 

– Northvolts batterifabrik är, så vitt jag kan se, ett projekt som i överlag är genomtänkt när det gäller miljöfrågor och resurshushållning. 

Men det finns ett viktigt undantag. Hur ska man se till att det byggs elbilar med måttligt stora batterier och låg elförbrukning?  

Under våren 2023 gjorde batteritillverkaren Northvolt Ett utspel om att EU är för beroende av ryska metaller till elbilsbatterier.

Northvolt har riktat in sig på att köpa metaller från Kanada, Australien och Finland. När Sveriges Radio P1:s program Kaliber börjar granska Northvolts finska affärer ledde spåren vidare österut.

En av ägarna till det ryska bolag som svenska batteritillverkaren Northvolt köper metaller från är listad på EU:s sanktionslista till följd av Rysslands krig mot Ukraina. 

Northvolt håller nu på att fasa ut sitt samarbete med det ryska bolaget Nornickel och letar efter andra leverantörer.

Så kallade kritiska mineraler eller kritiska råvaror (Critical Raw Materials, CRM) är främst metaller som till exempel litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Flera av dessa metaller används i teknik som är viktig för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

MILJÖARBETE

Det svenska batteribolaget Northvolt har som mål att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt klimatavtryck. 

En viktig anledning till Northvolts förhållandevis låga koldioxidavtryck kommer från engagemanget att driva fabrikerna med förnybar energi. Föresatserna att minska resursanvändningen och att utöka batteriåtervinningen är också föredömliga.

Northvolts viktigaste bidrag till klimat- och miljöarbetet är nog att företaget, genom till exempel satsningen Revolt i Skellefteå, går före och visar resten av branschen att återvinning är helt grundläggande för en hållbar batteriindustri.

Men för att återkoppla till Nornickel, så har Northvolt fått kritik från bland annat den internationella miljöorganisationen Bellona för att de köpt metaller med ursprung i det ryska bolaget, som under årtionden smutsat ner miljön inte minst i Norilsk i norra Ryssland. 

Frederic Hauge, en av Bellonas grundare:

”Det här är en av de mest chockerande platserna i världen och såvitt jag vet är det fortfarande stora föroreningar där”. De stora mängderna svavel som släpps ut i atmosfären förgiftar och orsakar mycket död skog. Ursprungsbefolkningen i området har länge varit kritiska till gruvbrytningen.

Northvolt säger att de ställt miljökrav på det ryska företaget. 

Northvolts miljöchef Emma Nehrenheim I ett inslag i Sveriges Radio:
– Vi håller ju med om att det finns utmaningar lokalt och det var ju därför som vi tyckte att det var väldigt viktigt och bra att vi kan få vara med och påverka som en ny marknad till de här miljöförbättringarna.

Niklas Zandén, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, har forskat på hur företag arbetar med uppförandekoder och samhällansvar.

– Vi har ju ganska mycket forskning på det där som visar att det är oerhört svårt att sätta det trycket på en leverantör och få dem att ändra sig.

MARKNAD

Norra Norrland är nu Sveriges ekonomiska motor, enligt banken Nordeas konjunkturprognos.

– Det som ligger bakom att utsikterna nu är bäst är de stora industrisatsningarna och områdets strategiska läge med billig förnybar el, säger Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys på Nordea till TT.

Själva förutsättningen för att det kunnat lanseras så många industriprojekt så snabbt har varit den väldigt speciella situationen med nollräntor och stora mängder kapital som väntat på någonting att investera i. 

– Och nu är vi plötsligt i ett nytt läge. Och det går ju väldigt snabbt, säger Björn Forsberg, omställningsforskare och författare, i podden Vägval

EU vill säkra egen produktion av kobolt, litium och grafit, ämnen som behövs för att tillverka batterier till elfordon.

Idag bryts ingen av dessa strategiska metaller i Sverige. Men generaldirektörerna för Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) skrev i en gemensam regeringsrapport 2022 att det är ”av stor vikt att skala upp tillförseln av råmaterial”.

– Den snabba utvecklingen medför bristande tillgång till råmaterial och ett strategiskt oberoende för EU blir allt viktigare utifrån det geopolitiska läget. Vi behöver därför se till att säkra tillgången på de hållbara råmaterial som behövs för batteritillverkningen inom EU, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU till SVT.

Northvolt affärsidé är just att tillverka litiumjonbatterier till elbilar för försäljning i Europa.

LOKAL PÅVERKAN

Ökad försäljning av elbilar och kritik mot ryska metaller skyndar på planerna på en nickelgruva i Rönnbäcken utanför Tärnaby i Västerbotten. Rönnbäcken uppges också vara Sveriges största koboltfyndighet. 

En gruva i renskötselområde vid Umeåälvens källflöde väcker motstånd.

– Det finns inget samtycke från alla samer som berörs. Det här är inget fairtrade-projekt, säger Marie Persson Njajta som bor utanför Tärnaby i en intervju i Ekot i Sveriges Radio.

Inger-Ann Omma, Vapstens sameby, är också kritisk mot gruvbolaget.

– Vi är en sameby som är oerhört drabbad av vindkraftsetableringar, vattenregleringen och annat. Redan idag bidrar vi med en betydande del till skapandet av förnybar energi. Att då använda mineralfyndigheter som ytterligare ett argument till varför vi måste skynda på den här processen, tycker jag är stötande. 

Regeringen, med näringsminister Ebba Busch, vill att större områden ska räknas som riksintressanta för mineralutvinning.

Får att kunna tillgodose arbetskraftsbehoven och annat i industriomställningen behöver Skellefteå kommun växa i befolkningsantal, få många fler underleverantörer och byggföretag, bygga ut infrastrukturen och tillhandahålla information för nyinflyttade från när och fjärran. 

Northvolt har vid något tillfälle beskrivits som ett kunskapsföretag, som främjar forskning och utveckling.

– I någon mån är vi ju det. Och jag tycker att vi har ett ansvar också, när vi nu drar det igång detta, med tanke på vad det kräver av samhället för att få allt funka i form av infrastruktur. Det är vårt sätt att ge tillbaka, att vara en katalysator även för andra företag och andra delar av värdekedjan. Att de ska kunna dra nytta av det vi gör, säger Jesper Wigardt kommunikationschef på Northvolt.