Industrier

Industrisatsningar

I och med klimatomställningen är det viktigt att minska koldioxidutsläppen rejält. Stora bovar i det här sammanhanget är exempelvis stålindustri och gruvor. Nu pågår flera stora industrisatsningar för att minska utsläppen och öka elektrifieringen. I Boden pågår arbetet med start av stålverket H2 Green Steel som ska producera ett vätgasbaserat, fossilsnålt stål. I Skellefteå är batterijätten Northvolt redan igång, i Luleå vill det spanska företaget Fertiberia tillverka konstgödsel medan Reemap planerar utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur avfallet från järnmalmsgruvorna. SSAB planerar att övergå till fossilsnål tillverkning. I Kiruna planeras för den största industrisatsningen någonsin i Sverige där man med hjälp av vätgas ska minska koldioxidutsläppet när man övergår från att framställa pellets till järnsvamp. 


Samtidigt som dessa satsningar görs i klimatomställningens namn offras stora mängder mark med växtlighet och djurliv, dieselanvändandet är stort under byggnationer och enorma mängder energi kommer att krävas under driften. Frågeställningarna är många, kommer exempelvis tillräckligt många människor att flytta till Norr och Västerbotten för att täcka upp de stora arbetskraftsbehoven? Tål naturens gränser dessa satsningar nu när artdöden är en så viktig fråga liksom uppvärmningen är?

H2 Green Steel

Northvolt