Industrier

Industrisatsningar

I och med klimatomställningen är det viktigt att minska koldioxidutsläppen rejält. Stora bovar i det här sammanhanget är exempelvis stålindustri och gruvor. Nu pågår flera stora industrisatsningar för att minska utsläppen och öka elektrifieringen. I Boden pågår arbetet med start av stålverket H2 Green Steel som ska producera ett vätgasbaserat, fossilsnålt stål. I Skellefteå är batterijätten Northvolt redan igång, i Luleå vill det spanska företaget Fertiberia tillverka konstgödsel medan Reemap planerar utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur avfallet från järnmalmsgruvorna. SSAB, LKAB och Vattenfall genomför tillsammans Hybrit, som likt H2GS innebär att istället för dagens användning av fossilt kol för att reducera bort syret ur järnmalmen med utsläpp av koldioxid, så används vätgas med avgivning av vatten när järnsvamp ska produceras i Gällivare. Vätgasen tas fram med förnybar el. Ett nytt elektrostålverk med ljusbågsugn ska byggas i Luleå för att vidareförädla järnsvampen till stålprodukter.  

Samtidigt som dessa satsningar görs i klimatomställningens namn offras stora mängder mark med växtlighet och djurliv, dieselanvändandet är stort under byggnationer då en omställning måste starta med de energislag som är tillgängliga i dagens fossilsamhälle och enorma mängder energi kommer att krävas under driften. Frågeställningarna är många, kommer exempelvis tillräckligt många människor att flytta till Norr och Västerbotten för att täcka upp de stora arbetskraftsbehoven? Tål naturens gränser dessa satsningar nu när artdöden är en så viktig fråga liksom uppvärmningen är?

 

H2 Green Steel

Northvolt