Norrbotten

Sverige framhåller industriomställningen i övre Norrland som flaggskeppet för EUs gröna omställning. Fler gruvor med ökad utvinning av kritiska metaller förstör samtidigt naturvärden och hotar renskötseln. Det är svårt att se hur hållbarhets-ekvationen ska gå ihop. Intressekonflikterna är oundvikliga.

Demonstration i Vittangi mot grafitbrytning i Nusnasvaara. Samebyar, organisationer, enskilda och finska parter anser att det fanns generella brister i ansökan.

Om en ny gruva i Laver blir verklighet skulle hela dalgången fyllas med giftigt gruvavfall.

Flera problem – varav en del allvarliga – kvarstår efter att Kaunis Iron tog över efter Northland Resources jättekonkurs.

”FAST MARK – RENT VATTEN – FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN” står det på banderollen från en av många protestaktioner mot den planerade gruvan i Gállok.