Klimatanalys Norr

Kampen om naturen i fokus

Deltat i Änok norr om Kvikkjokk med fjällen i Laponia som fond. Vattnet är Lilla Lule älvs källflöde Gamájåhkå som grenar sig till Tjuoldajåhkå och Njoatsosjåhkå där deltat tar slut i norr.

Industriomställningen i norr är en nödvändig del av den globala transformationen till ett fossilfritt
industrisamhälle, om vi ska klara av att landa i en ekologiskt hållbar framtid där människors behov tryggas.

Men ingen tycks ha överblick över hur stora de samlade effekterna kan bli av alla föreslagna projekt som ingår i den nya vågen av exploatering och elektrifiering i övre Norrland. Vilka projekt ingår i en hållbar omställning och vilka är grönmålad ohållbar exploatering?

Projektet Klimatanalys Norr sätter brännpunkterna i konflikten om naturresurserna och naturvärdena
på kartan. Med problemområdena belysta kan vi göra rätt val och effektivt engagera och organisera oss
för en hållbar grön framtid!

Läs om planetens gränser här

Läs IPCC:s slutsatser här

Aktuellt

Regeringens ja till gruva
i Gállok har överklagats

Naturskyddsföreningen och Jåhkågasska och Sirges samebyar har överklagat regeringens ja till en gruva i Gállok till Högsta förvaltningsdomstolen. Dom har inte meddelats.
Järnmalmsgruvan kan medföra mycket negativ miljöpåverkan på mark och vatten och utsläpp av giftiga föroreningar samt utsläpp från malmtransporterna mm. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig.
Laponias status som världsarv står på spel.

Transporter för planerade gruvor utgör allvarliga miljöproblem

Transporter kopplade till planerade nya gruvorna i norra sverige ger en påverkan motsvarande 800 körda varv runt jorden varje år. Detta visar en sam­manställning som journalisten och författaren Arne Muller gjort på uppdrag av Klimatanalys Norr.

Krönika från sommaren 2023

Samebyar blir stötfångare för "den gröna omställningen''

Samebyarna blir stötfångare av, inte bara klimatförändringarna, utan också av elektrifieringen av industrin och det som kallas ”den gröna omställ­ningen”. Detta på grund av att det är samebyarna som är mest beroende av de här markerna för sin dagliga verksamhet.

ENGAGERA DIG

Klimatanalys Norr sätter fingret på kniviga frågeställningar; att minska uppvärmningen utan att respektera naturens gränser, är det hållbart?

Fokusområden

Naturen behöver dig

Tillsammans har vi kraft att förändra!

Verktyg

Här finns argument och information  för att du ska kunna engagera dig i kampen om naturen i fokus!

Argument

Sammanställning över argument för att engagera sig i klimatfrågor. 

Stötta arbetet

Här hittar du några tips på hur du kan engagera dig och stötta arbetet.

0:00 / 0:00
Vår planet där vi bor