Gruvor

Dygnet runt fylls Bolidens sandmagasin i Aitik, Gällivare kommun, med restprodukter från koppargruvan. Magasinet växer med 0,5 meter i djup per år. Foto: Tor Tuorda

Den ”gröna omställningen” kräver som bekant mineraler till bil- batterier bland annat. Ett flertal gruvor är under planering, ofta är det utländska bolag som står bakom. Gruvor definieras som en miljöfarlig verksamhet som riskerar att förstöra marker och vattendrag. Och samtidigt skapas tillväxt och arbetstillfällen. Klimatanalys Norr granskar ett flertal gruvprojekt i Norr- och Västerbotten. I vissa fall har kritiken varit skarp från FN som menar att de hårt pressade renskötande samerna borde få större inflytande i beslutsprocesser. Klimatanalys Norr vill lyfta diskussionen om att öka återanvändningen av mineraler, att samäga bilar och visar på goda exemplet Paris där man minimerat bilkörandet genom stadsplanering. Naturskyddsföreningen förespråkar återvinning före ny brytning av mineraler.

Naturen och urfolkskulturen betalar priset​

Sverige framhåller industriomställningen i övre Norrland som flaggskeppet för EUs gröna omställning. Fler gruvor med ökad utvinning av kritiska metaller förstör samtidigt naturvärden och hotar renskötseln. Det är svårt att se hur hållbarhets-ekvationen ska gå ihop. Intressekonflikterna är oundvikliga.

Gruvprojekt

Gruvprojekt i Västerbotten

Gruvprojekt i Norrbotten