Aktuellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Johanna Sundin

Regeringens ja till gruva
i Gállok har överklagats

Naturskyddsföreningen och Jåhkågasska och Sirges samebyar har överklagat regeringens ja till en gruva i Gállok till Högsta förvaltningsdomstolen. Dom har inte meddelats.
Järnmalmsgruvan kan medföra mycket negativ miljöpåverkan på mark och vatten och utsläpp av giftiga föroreningar samt utsläpp från malmtransporterna mm. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig.
Laponias status som världsarv står på spel.

Transporter för planerade gruvor utgör allvarliga miljöproblem

Transporter kopplade till planerade nya gruvorna i norra sverige ger en påverkan motsvarande 800 körda varv runt jorden varje år. Detta visar en sam­manställning som journalisten och författaren Arne Muller gjort på uppdrag av Klimatanalys Norr.

Krönika från sommaren 2023

Samebyar blir stötfångare för "den gröna omställningen''

Samebyarna blir stötfångare av, inte bara klimatförändringarna, utan också av elektrifieringen av industrin och det som kallas ”den gröna omställ­ningen”. Detta på grund av att det är samebyarna som är mest beroende av de här markerna för sin dagliga verksamhet.