Fäboliden

Fäboliden, Västerbotten.

Dragon Mining ger inte upp guldgruva

Bolaget Dragon Minings ansökan har avslagits av Mark- och miljödomstolen i Umeå och Mark- och miljööverdomstolen har inte beviljat prövningstillstånd.

Skälen är renskötseln, stora störningar från transporterna plus koldioxidutsläpp från transporter.

Dragon Mining har meddelat att man kommer att vända sig till Högsta domstolen eller lämna in en ny ansökan.

Dragon Minings projekt Fäboliden Lycksele kommun, fyra mil i riktning mot Vilhelmina är kontroversiellt. Örån i Öreälvens vattensystem, som är Natura 2000-skyddat, är recipient, det vill säga det vattendrag som vattnet från gruvverksamheten leds till. I Örån finns bäcköring.

Vapstens sameby är emot och lokalbefolkningen, som inte är många, ör i vart fall kluvna till detta.

Gruvbolaget är DMS, Dragon Mining Sweden AB,  är ett australiensiskt företag som även har gruvor i Finland. Gruvverksamhet planeras för 10 – 18 års verksamhet. Den uppbrytna malmen kommer att transporteras till deras anrikningsverk i Svartliden, ca  3 mil enkel resa.

 

Tre skälr avslaget

Mark och miljö-domstolen sa nej till gruvplanerna förra sommaren 2022. 

– Det är första gången som, mig veterligen, som ett gruvprojekt fått avslag i en mark och miljödomstol, säger författaren och journalisten Arne Müller som länge granskat gruvnäringen i Sverige. 

Avslaget har tre grunder: 

  1. Effekterna på renskötseln, 
  2. Störningar från trafiken för närboende.
    Malmen som innehåller knappt 2 gram guld per ton ska köras cirka 3 mil till Dragon Minings anrikningsverk i Svartliden vid Pauträsk.
  3. Oklarheter kring påverkan på Örån.

”Går inte att försvara” 

Guldgruvor är, i själva verket, till allra största delen ett problem för klimatomställningen.

– Det är bara, rent krasst, att se vad guld används till, säger han.

Endast ungefär 10 procent används för industriella ändamål. Där kan sägas att det finns viss koppling till klimatomställning i form av till exempel elektronik i moderna bilar.

Sedan finns en relativt konstant, något minskande andel som går till smycken. Den stora andelen, och växande, går till dels till centralbankerna, men framförallt sparande i guld. Vilket inte har någon samhällsnytta. Guld återvinns till nästan 100 procent så det blir heller inga förluster. 

– Nya guldgruvor går bara inte att försvara, säger Arne Müller. 

 

* Källa: Metals take flight: Transport and effects across ecosystems avhandling, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, doktoranden Johan Lidman.

https://www.umu.se/nyheter/metallfororeningar-i-vattenmiljon-paverkar-aven-faglar-pa-land_10121265/

Länk till radioinslag:

Dragon Mining ger inte upp – överväger överklagan eller ny ansökan – Sameradion | Sveriges Radio