Statistik

Frågor & Svar

Är LKAB och SSAB lika parter i Hybrit?

Det beskrivs som ett jämbördigt samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall. Anläggningarna där Hybrit-tekniken ska tillämpas i stor skala kommer att ligga i anslutning till LKABs gruvor, så i den meningen kan man kanske säga att LKAB håller i taktpinnen nu. Men i LKABs planer ingår att först av allt förse SSAB med den järnsvamp som ska användas i stålverket i Luleå.

 
Finns beslut om tiden efter Hybrit, som väl är pilotprojekt?

Javisst, det som kommer att ske först är att det byggs en så kallad demonstrationsanläggning i Malmberget under de närmaste åren. Det innebär produktion i stor skala, men ändå mindre än den riktigt stora anläggning som därefter ska byggas i Malmberget. I nästa steg ska även produktionen i Kiruna läggas om. Hybrit kommer också att söka patent på själva metoden, eftersom man räknar med att fler stålverk kommer att vilja ställa om på detta sätt: https://www.industrinyheter.se/20221018/35003/hybrit-soker-patent-pa-direktreduktionsteknik Fortesque är (som är nummer fyra bland världens järnmalmsproducenter enligt vad Klimatanalys Norr erfar), också inne på att använda vätgas för att framställa rent järn.

Kommer det produktion i både Kiruna Gällivare och Luleå?

Det är i Kiruna och Gällivare som Hybrit-metoden kommer att användas i stor skala. Sedan kommer SSAB i också att ställa om en del processer, vilket drar mer el men minskar utsläppen.

 
LKABs idé att ta tillvara mineral i slagg o gråberg i Kiruna, ingår den både i Hybrit och i ReeMAP?

Utvinningen av mineral ur det gruvavfall som uppkommer framöver är en helt egen del i den nya strategi som LKAB presenterade 2020. Vår strategi för framtiden – LKAB Det är sällsynta jordartsmetaller, fosfor, fluor och gips som ska utvinnas i en anläggning som ska byggas i Luleå. Produktionsstart är planerad till 2027. Enligt en beräkning som gjorts av Arne Müller, som anlitats som konsult för projektet Klimatanalys Norr, är mineraltillgången av sällsynta jordartsmetaller som LKAB redovisat i sina gruvor ungefär lika stor som i Norra Kärr, där det finns planer på att öppna en gruva för sällsynta jordartsmetaller.